Noteringar från Årsmötet

13 personer närvarade

Kassör Jacob Lillienberg drar resultatet för 2013. Lotteriet blev en stor framgång under året. Det genererade bra tillskott till kassan. Totalt gjorde vi ett bra år ekonomisk och landade på ett överskott, detta då på grund av tre större intäktkällor sponsorer, lotteriet och medlemsavgifter. Dessutom var var våra stödmelemmar et mycket stabilt och tacksamt bidrag.
En onödig kostnad för uteblivna spelarleg/röda kort togs under året. Detta måste vi ändra på till kommande säsong. Frågan huruvida spelare själva skall få stå för kostnaden för uteblivet leg/rött kort diskuterades.

Samtliga närvarande röstade för att sittande styrelse skall beviljas ansvarsfrihet för 2013.

Medlemsavgiften för 2014 fastställs till 2000kr för studerande och 2500kr för övriga. Därmed samma avgift som föregående år.
Skall betalas senast 2014-03-31

Styrelsen för 2014
Ordförande
Thomas Seidefors

Kassör
Jacob Lillienberg

Sekreterare
Patrick Nielsen

Ledamöter
Patrik Nordlund
Fredrik Axelsson
Alexis Coutant
Jenö Puskas

Valberedningen 2014
Mattias Rosvall och Erik Zetterström

Vill man ta del av protokollet från årsmötet kan man kontakta någon i styrelsen.

Kommentera gärna inlägget:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Nyhetsarkiv

Länkar